دارالترجمه تخصصی ارتباط : رشد صنعت الکترونیکی نشر در اروپا

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا):صنعت الکترونیکی نشر در اروپا روبه افزایش است و بیشتر مردم ترجیح می دهند از کتاب های الکترونیکی و نسخه های دیجیتالی به جای کتاب های کاغذی استفاده کنند و این تفکر تا جایی پیش رفته است که ناشران نیز از الکترونیکی کردن کارهایشان استقبال کرده اند و درآمد حاصل از آن را بیشتر می دانند.

این رشد در برخی از کشورهای اروپایی چشمگیرتر است تا جایی که اسپانیا توانسته رکورددار این بازار باشد. تمایل به استفاده از کتاب های الکترونیکی در اسپانیایی ها بیشتر از سایر اروپایی ها است.
ناشران الکترونیکی بزرگی چون گوگل،آمازون و اپل هم روز به روز شاهد رونق بیشتر این صنعت در اسپانیا هستند. 

فدراسیون اتحادیه ناشران اسپانیا اعلام کرد 75 درصد ناشران اسپانیایی،کارهای دیجیتالی شان را به فروش می رساندند و صرفا در حال تولید کارهای دیجیتالی در قالب کتاب های الکترونیکی هستند و مابقی که هنوز روبه این صنعت نیاورده اند فروش بسیار کمی دارند. این امر بیانگر آن است که در سال 2012 این آمار به 90 درصد هم افزایش پیدا کند. 
پیشرفت صنعت دیجیتالی نشر در اسپانیا تا جایی افزایش پیدا کرده که از آن به صورت یک کالای صادراتی یاد می کنند و آن را به مکزیک، آرژانتین،برزیل و حتی آمریکای لاتین می فروشند. 
گر چه تحقیقات اقتصادی نشان داده صادرات کتاب های الکترونیکی در اسپانیا به سطح بحران اقتصادی باز می گردد، اما نسبت به بازارهای کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی رشد 3.7 درصدی داشته است. 
این در حالی است که هنوز بسیاری از کشورهای جهان سوم یا عقب افتاده هنوز اطلاعات صحیحی درباره نشر دیجیتالی ندارند. 


منبع: خبرگزاری کتاب

lo   ورود به دارالترجمه تخصصی ارتباط ol   

 دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه رسمی شیراز دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه فارسی به انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمهمترجم آ نلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمة قوقل دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متون انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه نمونه هایی از رزومه به زبان فارسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه قیمت دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه درباره رشته مترجمی زبان دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمة دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه رسمی نیما تبریز دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه خدمات ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مقاله کامپیوتر و الکترونیک با ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دیکشنری دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه ماهان دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمة دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه سایت احد مدنی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه استخدام امروز دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه تعریف سقراط دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمة دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مترجم آنلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دیکشنری آنلاین متن دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه پوسته وردپرس دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه داستان کوتاه انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مونترال دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ساخت ایمیل دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دانلود رایگان مقالات ترجمه شده کشاورزی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه تحقیق پیانو متن انگلسیسدارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه انگلیسی به فارسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مترجم متن به صورت آنلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مقاله فارسی انگلیسی ورزش دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متون کشاورزی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متن دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مراحل دریافت مجوز تاسیس دارالترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه کتاب manual php دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه پارسیان دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه زنگی به شستن سفید نگردد سفید دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مقاله معماری انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه چگونه ترجمه کنیم؟ دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه اخبار ترکیه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مبنا دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ایران دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متن انگلیسی به فارسی انلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه چگونه تر جمه کنیمدارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه تعلیم اللغة الانجلیزیة دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه سایت مترجم پارس دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه لیست قیمت دارالترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مترجم آنلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه تبلت دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه سفارت اتریش دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه الترجمة دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ضرب المثل فارسی و معادل انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه الترجمة دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه لطفی پور ساعدی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه فن ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه انگلیسی به فارسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دانلود رایگان مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه دانشجویی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متون ارزاندارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه چگونه متون انگلیسی را ترجمه کنیم دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ویژگی های مترجم دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متون آنلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مترجم گوگل دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه فارسی نویس دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه کیهان بهمنی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مترجم متن به صورت آنلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دیکشنری دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه داستانهای کوتاه انگلیسی با ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متون دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مقالات انگلیسی شبکه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه فهرست دارالترجمه ها دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه موقع ترجمة دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه کلوپ دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه فنون ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه لیست قیمت تجمه در دارالترجمه رسمیدارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه چگونه ترجمه کنیم دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه متن 30 صحفه انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه آنلاین دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه رسمی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مناقصه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه دروس عربی دبیرستان دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه مقالات دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه تحقیق پیانو متن انگلسیس دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه تبلت دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه تاریخچه ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه متون انگلیسی فارسی اساتید دانشگاه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه ماهان ایرانگان دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه وردپرس دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه رسمی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه حقوق کار در دارالترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمع کارت ملی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه چگونه ترجمه کنیم انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه آهنگ s&m دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه ضرب المثلهای انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مترجم پارس دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه انگلیسی به فارسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه دارالترجمه رسمی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مقاله برق انگلیسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه ترجمه دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه مهندسین مشاور دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه انگلیسی به فارسی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه کیهان بهمنی دارالترجمه | ترجمه | دارالترجمه

/ 0 نظر / 33 بازدید